Big5 logo
Tiếng ViệtTiếng Anh

Dịch vụ

Nhãn hiệu

Tra cứu, tư vấn, đăng ký, gia hạn, chuyển nhượng... liên quan nhãn hiệu

Xem thêm

Sáng chế và giải pháp hữu ích

Tra cứu, tư vấn, đăng ký,...liên quan đến Sáng chế và giải pháp hữu ích

Xem thêm

Kiểu Dáng Công Nghiệp

Tra cứu, tư vấn, đăng ký, gia hạn...liên quan Kiểu dáng công nghiệp

Xem thêm

Quyền Tác Giả Và Các Quyền Liên Quan

Tra cứu, nộp đơn đăng ký và tư vấn; đại diện cho khách hàng về quyền tác giả và quyền liên quan

Xem thêm

Điều Tra, Xử Lý Vi Phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Điều tra thị trường, phát hiện; tư vấn hay đại diện khách hàng xử lý về vi phạm sở hữu trí tuệ

Xem thêm

Giải quyết khiếu nại và tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ

Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng về khiếu nại và tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ

Xem thêm