Luật sư ĐỖ VĂN TRƯỜNG

Phụ trách Thực thi quyền

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Đỗ Trường có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực như: thực thi quyền sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu, tên thương mại, bản quyền, kiểu dáng công nghiệp và tên miền.

CÁC HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP

– Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Asean

– Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

– Cử nhân Luật-Đại học Luật Hà Nội