LUẬT SƯ THẾ ANH

Phụ trách Thực thi quyền

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Tại Big5, Thế Anh là đại diện pháp lý và quản lý thương hiệu cho các công ty và tập đoàn của Việt Nam ở nước ngoài. Trước khi tham gia vào lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Thế Anh là cán bộ Sở Khoa học. Vì thế, Thế Anh có kiến thức sâu về kỹ thuật-khoa học. Đến nay, Thế Anh đã có hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong việc tư vấn và đại diện pháp lý trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ tại Đại diện sở hữu trí tuệ. Thế Anh cũng có mối quan hệ chặt chẽ với các Cơ quan thực thi tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như khu vực phía Nam.

CÁC HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP

– Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Asean

– Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

– Kỹ sư chuyên ngành Cơ khí- Đại Học Bách Khoa Hà Nội