Dịch vụ về Sở hữu trí tuệ

Big5 IP là một công ty luật sở hữu trí tuệ có trụ sở tại trung tâm Hà Nội, Việt Nam. Chúng tôi chuyên về các dịch vụ nhãn hiệu, bản quyền, thiết kế, bằng sáng chế và các dịch vụ liên quan khác

Nhãn hiệu

Tra cứu, tư vấn, đăng ký, gia hạn, chuyển nhượng,...liên quan nhãn hiệu

Đọc tiếp

Sáng chế và giải pháp hữu ích

Tra cứu, tư vấn, đăng ký,...liên quan Sáng chế và giải pháp hữu ích

Đọc tiếp

Kiểu dáng công nghiệp

Tra cứu, tư vấn, đăng ký, gia hạn...liên quan Kiểu dáng công nghiệp

Đọc tiếp

Quyền tác giả và các quyền liên quan

Tra cứu, nộp đơn đăng ký và tư vấn; đại diện cho khách hàng về quyền tác giả và quyền liên quan

Đọc tiếp

Điều tra, xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Điều tra thị trường, phát hiện; tư vấn hay đại diện khách hàng xử lý về vi phạm sở hữu trí tuệ

Đọc tiếp

Giải quyết khiếu nại và tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ

Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng về khiếu nại và tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ

Đọc tiếp
www.000webhost.com