Nguyễn Thị Trang

Đại diện sở hữu công nghiệp

Thế Anh

Phụ trách Thực thi quyền

Đỗ Văn Trường

Phụ trách Thực thi quyền

ĐẶNG THÚY MAI

Chuyên viên sáng chế & kiểu dáng

NGUYỄN THỊ NHUNG

Chuyên viên nhãn hiệu và bản quyền

BÙI VIỆT HÀ

Chuyên viên sáng chế và kiểu dáng

VŨ THỊ VÂN ANH

Chuyên viên nhãn hiệu

PHẠM ĐỨC THẮNG

Đại diện Sở hữu công nghiệp

Anh Dương

Chuyên viên nhãn hiệu

PHẠM ĐỨC THẮNG

Đại diện Sở hữu công nghiệp

www.000webhost.com