LUẬT SƯ NGUYỄN THỊ TRANG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Là Đại diện Sở hữu công nghiệp đã được Cục SHTT cấp chứng chỉ, và đồng thời là trưởng ban Sáng chế của Big5. Trang đã có hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong việc tư vấn và đại diện pháp lý trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ với, đặc biệt là Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu, Bản quyền tác giả và Bí mật thương mại cho các tập đoàn công nghiệp và thương mại lớn trong khu vực và trên thế giới.

Trước khi tham gia Big5, Trang đã từng làm việc cho một số hãng luật danh tiếng của Việt Nam, và đã tích lũy được những kiến thức và kinh nghiệm quý báu về Sở hữu trí tuệ, Thực thi Sở hữu trí tuệ, Chuyển giao công nghệ, Giải quyết tranh chấp và Tranh tụng.

Trang còn là tác giả viết bài thường xuyên cho tạp chí nhãn hiệu có uy tín, World Trademark Review, bình luận và phân tích các vấn đề pháp lý và thực tiễn liên quan đến thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và chống hàng giả ở Việt Nam.

CÁC HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP

– Hiệp hội quốc tế về bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ Quốc tế (AIPPI)

– Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Asean

– Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

– Đại diện Sở hữu công nghiệp

– Cử nhân Luật

– Cử nhân chuyên ngành Công nghệ sinh học- Đại Học Quốc Gia Hà Nội