BÙI VIỆT HÀ

Chuyên viên sáng chế và kiểu dáng

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Việt Hà là là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, đặc biệt là các vấn đề về đăng ký xác lập quyền, thực thi quyền Sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến các đối tượng quyền Sở hữu trí tuệ như Nhãn hiệu, Tên thương mại, Bản quyền, Kiểu dáng công nghiệp và Tên miền. Luật sư Bùi Việt Hà đồng thời cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn về Nhượng quyền thương mại.

CÁC HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP

– Hiệp hội quốc tế về bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ Quốc tế (AIPPI)

– Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Asean

– Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

– Kỹ sư Công nghệ điện hóa và bảo vệ kim loại, Đại học Bách Khoa Hà Nội

– Cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội