NGUYỄN THỊ NHUNG

Chuyên viên nhãn hiệu và bản quyền

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Nguyễn Nhung là Đại diện Sở hữu công nghiệp đã được Cục SHTT cấp chứng chỉ, và là chuyên gia về Sở hữu trí tuệ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, công việc chuyên môn chính của bà Nhung là tra cứu, đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối.

CÁC HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP

– Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

– Cử nhân Ngoại ngữ-Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

– Thạc sỹ ngôn ngữ-Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

– Cử nhân Luật- Đại học Luật Hà Nội