ĐẶNG THÚY MAI

Chuyên viên sáng chế & kiểu dáng

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Trước khi làm việc cho BIG5, Thúy Mai đã từng trải qua các vị trí công tác khác nhau tại một số công ty về tư vấn Sở hữu trí tuệ với các công việc như: dịch thuật, tư vấn khách hàng xác lập quyền, soạn thảo bản mô tả Sáng chế.  Thúy Mai làm việc tại Big5 với vị trí Chuyên viên Sáng chế và Kiểu dáng với nhiệm vụ chính là: xác lập quyền cho các đơn sáng chế, tư vấn và tiến hành các thủ tục chuyển nhượng và chuyển giao đơn sáng chế.

CÁC HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP

– Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

– Cử nhân Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội

– Cử nhân Quản trị Kinh doanh- Viện Đại học Mở Hà Nội