LUẬT SƯ PHẠM ĐỨC THẮNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Là Đại diện Sở hữu công nghiệp đã được Cục SHTT cấp chứng chỉ và là luật sư, Ông Phạm Đức Thắng có hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong việc tư vấn và đại diện pháp lý trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ với, đặc biệt là Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, và Thực thi quyền Sở hữu Công nghiệp.

Trước khi tham gia Big5, Ông Thắng đã từng làm việc cho một số hãng luật danh tiếng của Việt Nam, và đã tích lũy được những kiến thức và kinh nghiệm quý báu về Sở hữu trí tuệ, Thực thi Sở hữu trí tuệ, Chuyển giao công nghệ, Giải quyết tranh chấp và Tranh tụng.

CÁC HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP

– Hiệp hội quốc tế về bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ Quốc tế (AIPPI)

– Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Asean

– Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA) 

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

– Đại diện Sở hữu công nghiệp

– Cử nhân Luật

– Kỹ sư Chế tạo máy- Đại Học Bách Khoa Hà Nội

– Tiến sĩ Chế tạo máy tại Slovakia