CÂU HỎI CHUNG 

Câu 1: Các biện pháp để bảo hộ sở hữu trí tuệ là gì?

Tùy thuộc vào bản chất của tài sản vô hình của bạn, pháp luật có những công cụ pháp lý khác nhau giúp bạn bảo vệ tài sản của mình i) Các sản phẩm và quy trình sáng tạo có thể được bảo hộ theo sáng chế và giải pháp hữu ích ii) Các kiểu dáng sáng tạo, gồm cả kiểu dáng dệt may, có thể được bảo hộ theo kiểu dáng công nghiệp iii) Thương hiệu được bảo hộ theo nhãn hiệu iv) Mạch bán dẫn được bảo hộ theo thiết kết bố trí hoặc mạch tích hợp bán dẫn v) Chỉ dẫn hàng hóa có chất lượng hay danh tiếng nhất định gắn với xuất xứ địa lý được bảo hộ theo chỉ dẫn địa lý vi) Bí mật thương mại bảo hộ thông tin bí mật có giá trị tương mại viii) Ở hầu hết các nước, tác phẩm văn hóa, nghệ thuật và văn học, kể cả phần mềm máy tính và sưu tập dữ liệu, được bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan Nhìn chung, sở hữu trí tuệ được chi thành hai nhóm chính: 1) Sở hữu công nghiệp bao gồm 06 trong số 07 nhóm đối tượng đầu tiên nêu trên; và 2) quyền tác giả và quyền liên quan gồm nhóm đối tượng cuối cùng.

Câu 2: Một sản phẩm, có thể có nhiều quyền sở hữu trí tuệ?

Một sản phẩm duy nhất có thể được bảo hộ bởi nhiều loại quyền sở hữu trí tuệ khác nhau. Ví dụ, hãy xem xét một chiếc máy nghe đĩa CD. Các đặc điểm kỹ thuật sáng tạo của sản phẩm được bảo hộ bởi một loạt bằng độc quyền sáng chế. Các chương trình phần mềm được cài đặt trong đó để điều khiển sự vận hành của máy được bảo hộ quyền tác giả. Kiểu dáng thẩm mỹ của mỗi chiếc máy nghe đĩa CD cụ thể thường được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và thương hiệu được sử dụng để bán sản phẩm thường được bảo hộ thương hiệu. Ngoài ra, các nhà sản xuất có thể nắm giữ các bí mật thương mại gồm danh sách khách hàng đến một số quy trình sản xuất hoặc thông tin kinh doanh bí mật mà họ không muốn để cho đối thủ cạnh tranh biết.

Câu 3: Lựa chọn hình thức bảo hộ đúng đắn

Trong trường hợp sản phẩm có thể được bảo hộ theo nhiều quyền sở hữu trí tuệ khác nhau, thì điều quan trọng đối với doanh nghiệp là phải hiểu về hệ thống này và lựa chọn cách thức bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ của mình một cách có hiệu quả nhất để tránh việc các đối thủ cạnh tranh sao chép và bắt chước. Do đó, khi doanh nghiệp đưa một sản phẩm mới ra thị trường phải xem xét đối tượng để bán chính trong sản phẩm của mình là gì. Nói cách khác, cái gì trong sản phẩm của bạn thu hút khách hàng nhất?Hay cái gì làm sản phẩm của bạn khác biệt so với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh khác? Là đặc điểm kỹ thuật sáng tạo?Hay kiểu dáng của sản phẩm?Thương hiệu?Hay các nội dung văn học, nghệ thuật hoặc sáng tạo có trong sản phẩm đó? Cho dù quyết định cuối cùng của bạn là gì đi nữa, thì tốt nhất là bạn hãy bắt đầu bảo hộ ít nhất là nhãn hiệu. Thậm chí, nếu nó chưa có nhiều giá trị vào thời điểm khai trương sản phẩm nhưng sự thành công của sản phẩm sẽ làm tăng giá trị nhãn hiệu ngay lập tức và trở thành một bộ phận quan trọng về hình ảnh và bản sắc của sản phẩm.

Câu 4: Tại sao phải đăng ký sáng chế sản phẩm hoặc quy trình đổi mới của mình?

Bảo hộ độc quyền cho sáng chế có thể là một lợi thế tốt và mang lại cho công ty bạn quyền độc quyền sử dụng và khai thác sáng chế đến 20 năm tính từ ngày nộp đơn đăng ký. Hơn nữa, việc bảo hộ sáng chế có thể mang lại cho công ty bạn vị thế mạnh trên thị trường, lợi nhuận đầu tư cao hơn, cơ hội bán hay li xăng sáng chế, nâng cao sức mạnh đàm phán, xây dựng hình ảnh tích cực về công ty bạn.

Câu 5: Giải pháp hữu ích là gì?

Ở một số nước, sáng chế có thể được bảo hộ dưới dạng giải pháp hữu ích, còn được gọi là “sáng chế đổi mới”, “sáng kiến hữu ích” hoặc “sáng chế ngắn hạn”.

www.000webhost.com